Så här funkar det

bototenlogo

Svara på ett par frågor

bototenlogo

Ett juridiskt korrekt reklamationsbrev skapas

bototenlogo

Du skriver ut brevet och postar det till säljaren

Vad kan jag få hjälp med att reklamera?

Botboten hjälper dig att reklamera varor inköpta i svensk butik, på nätet eller av en svensk leverantör.

Du svarar på ett antal frågor och utifrån dina svar skapas ditt juridiskt korrekta reklamationsbrev som
skickas till dig via e-post som en pdf.
 
Därefter skriver du ut brevet och skickar det till säljaren. Du kan alltså snabbt och enkelt skriva ett
juridiskt korrekt reklamationsbrev när det passar dig bäst.

Vanliga frågor och svar 

Att köpa en vara på öppet köp betyder att säljaren ger dig pengarna tillbaka om du ångrar köpet och lämnar tillbaka varan. Det finns ingen lag som ger dig rätt till öppet köp, utan öppet köp är en frivillig service som butikerna kan erbjuda. Öppet köp skall inte blandas ihop med ångerrätt, som du enligt lag har rätt till när du exempelvis handlar på nätet. Ångerrätt innebär att du inom 14 dagar från det att du köpt varan kan skicka tillbaka den och få pengarna tillbaka om du bestämmer dig för att du inte vill ha varan.

Reklamation är ett meddelande till en säljare att det är fel på en vara som du har köpt. Enligt konsumentköplagen har du som köpare rätt att reklamera i upp till tre år efter köpet. Varan måste ha varit felaktig när du fick den, men det måste inte synas när du får varan utan felet kan vara ursprungligt även om det visar sig först efter en tid. Reklamationsrätten är inte något som kan avtalas bort. Garanti är något som en säljare kan lämna utöver de rättigheter du som köpare har enligt lag. Att säljaren inte lämnat någon garanti betyder inte att du går miste om din lagstadgade reklamationsrätt. Emellertid kan en butik garantera att varan du köper skall hålla i tio år, butiken har då lämnat tio års garanti.

I första hand ska du vända dig till säljaren. Om säljaren har ekonomiska svårigheter, har upphört med sin verksamhet eller inte kan nås, kan du i andra hand vända dig till t.ex. någon som lämnat över varan till säljaren för vidareförsäljning alltså exempelvis butikens leverantör.

Utgångspunkten är att det alltid är du som köpare som måste kunna visa att det faktiskt är fel på varan, du har det man kallar för bevisbördan. Under de första sex månaderna efter köpet är det dock säljaren som måste bevisa att felet inte fanns från början. När det har gått mer än sex månader måste du bevisa att det är ett ursprungligt fel. Detta kallas att bevisbördan skiftas.

Du bör alltid läsa villkoren för avtalet före ditt köp, men du är vanligtvis bunden av ett avtal oavsett om du har läst villkoren eller inte. Säljaren måste emellertid informera dig om villkoren före köpet. Däremot får ett avtal inte innehålla villkor som inte följer konsumentköplagen eller andra tvingande lagar. Dessa kallas då för oskäliga avtalsvillkor. Om en säljare skriver i sina villkor att du exempelvis måste reklamera inom ett år strider det mot konsumentköplagen som säger att du har tre år på dig att reklamera. Ett sådant villkor gäller alltså inte.

Om du har beställt en vara och säljaren inte levererar den i tid kallas det för dröjsmål. En vara skall levereras i skälig tid om du och säljaren inte kommit överens om något annat. Vad skälig tid betyder varierar från fall till fall. Vid leverans av exempelvis matvaror är skälig tid betydligt kortare än vid leverans av skor eller kläder. Men om inget annat överenskommits skall säljaren leverera en beställd vara senast 30 dagar efter att du beställde den.

Om du till exempel häver ett köp eller köpt en vara på nätet och utnyttjar din ångerrätt, måste du skicka tillbaka varan till säljaren för att få pengarna tillbaka. Utgångspunkten är att det är du som köpare som skickar tillbaka varan på egen bekostnad om inget annat är bestämt i förväg. Om säljaren har tagit på sig kostnaden eller glömt att meddela att du ska stå för kostnaden står säljaren dock för utgifterna.

När du handlar i en butik har du ingen rätt att ångra köpet. Det har du emellertid om du köper något på nätet, över telefon eller om du ingår ett avtal med en säljare utanför säljarens affärslokaler. För att veta om du vill ha en vara måste du såklart undersöka den. Men om ska du kunna lämna tillbaka varan, måste den vara i vad som kallas ”oförändrat skick”. Det betyder att du inte får använda den så att den slits. Gör du det kan säljaren kräva ersättning för varans värdeminskning.

  • Hålla inne med betalningen
  • Få varan reparerad eller tjänsten åtgärdad (avhjälpande)
  • Få en likvärdig, felfri vara (omleverans)
  • Få avdrag på priset
  • Häva köpet
  • Få skadestånd

Dina rättigheter vid fel på vara är rangordnade och börjar med den minst ingripande. Tanken är att den smidigaste lösningen ska väljas. Du kan alltså inte välja alla påföljder samtidigt. Oftast får du en ny vara eller så repareras den. Säljaren har rätt att reparera varan om det skulle bli orimligt dyrt med en ny. För att du ska ha rätt att häva köpet och få dina pengar tillbaka måste felet anses vara väsentligt. När man avgör om felet är väsentligt tar man hänsyn till vad som är väsentligt för just dig. Därför kan t.ex. vissa mindre förändringar i färg eller liknande vara väsentliga fel om varan skall komplettera ett tidigare köp. För att ha rätt till skadestånd ska den felaktiga varan eller tjänsten medfört extra kostnader för dig. Om du vill begära skadestånd för kostnader och förluster är det viktigt att du kan bevisa vilka kostnader du haft.

Bara för att du handlat en vara i befintligt skick, betyder inte det att du inte är skyddad av konsumentköplagen. Varor som säljs i befintligt skick är också felaktiga om de är i sämre skick än vad du kan förvänta dig. Vad du kan förvänta dig av en sådan vara beror bland annat på priset på varan.