Så här funkar det

bototenlogo

Svara på ett par frågor

bototenlogo

Ett juridiskt korrekt bestridande skapas

bototenlogo

Bestridandet skickas automatiskt till aktören som utfärdat boten

Vem är Botboten?

Har du fått en parkeringsbot som du anser att du inte ska betala? Att bestrida en felparkerings- eller
kontrollavgift är inte alltid så enkelt, därför har vi på Lexly skapat Botboten.

Med hjälp av Botboten kan Du själv skriva ett juridiskt korrekt bestridande för att öka dina chanser att
överklaga en felaktig parkeringsbot.

Du svarar på ett antal frågor och utifrån dina svar skapas ditt juridiskt korrekta bestridande som skickas
direkt till aktören som utfärdat boten.

Vanliga frågor och svar

Det framgår av parkeringsboten vilken typ av sanktionsavgift det är.

  • Parkeringsanmärkning kan du få om du parkerar fel på gatumark
  • En kontrollavgift utfärdas på privat mark och ofta av ett parkeringsbolag

Ibland kallas även parkeringsanmärkning för felparkeringsavgift.

  • Om du fått en parkeringsanmärkning skriver du till polismyndigheten på adressen som finns längst ner till höger på anmärkningen.
  • Om du fått en kontrollavgift ska du meddela parkerings- eller övervakningsföretaget som utfärdat p-boten.

För att utfärda en kontrollavgift ska det finnas tydliga skyltar som förklarar de villkor som gäller för parkeringen.

Det är den som är registrerad ägare till fordonet vid tillfället för felparkeringen som ansvarar för att avgiften betalas in.

Ägaren ansvarar dock inte om omständigheterna gör det sannolikt att bilen var stulen vid tillfället.

  • En parkeringsanmärkning måste du betala först och protestera mot sen. Om du får rätt i ditt ärende återbetalas beloppet. Ett bestridande ska göras till polisen inom sex månader.
  • En kontrollavgift kan du protestera mot utan att betala.
  • Polisen prövar överklagande av parkeringsanmärkningar.
  • Parkeringsbolag eller markägaren prövar överklagande av kontrollavgifter.

Om du är missnöjd med beslutet eller handläggningen behöver du överklaga till tingsrätten. För parkeringsanmärkningar är det kostnadsfritt och för kontrollavgifter kan den part som förlorar bli skyldig att betala motpartens rättegångskostnader.

Den som har utfärdat parkeringsboten som måste bevisa att du parkerat fel.

P-boten utgör ett starkt bevis. Det innebär att du behöver lämna en trovärdig redogörelse för omständigheterna vid parkeringen eller presentera någon form av motbevisning för att undgå betalning.

Bevisbördan går alltså över på dig och du behöver motbevisa p-boten.

En ny parkeringsanmärkning eller kontrollavgift får tas ut för varje påbörjat kalenderdygn. Minst sex timmar måste dock förflyta från det att en parkeringsanmärkning meddelats till dess att ny får meddelas.

Högst fem parkeringsanmärkningar får meddelas för samma fordon och för samma överträdelse.

  • Maxbeloppet för parkeringsanmärkningar är 1 300 kronor och bestämt av Transportstyrelsen.
  • När det gäller kontrollavgiftens storlek får den inte vara högre än det belopp som bestämts av kommunen.